ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ CORRESCOPY/2017

ZAKOŃCZONE

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego wyrobu – nanokalibracyjnej płytki wzorcowej dla systemu korelacyjnej obserwacji powierzchni w mikro- i nanoskali.

——————————————————————-