OTHER PRODUCTS / INNE PRODUKTY

Biologiczna komora hodowlano – przepływowa dla systemu korelacyjnej obserwacji preparatów biologicznych w mikro- i nanoskali

Nasza komora hodowlano-przepływowa umożliwia np. uzyskanie skorelowanych danych na temat żywych komórek z dowolnych mikroskopów.


Obrazowanie żywej hodowli komórkowej

Skorelowany obraz mikroskopi świetlnej oraz mikroskopii sił atomowych.

Komora hodowlano- przepływowa

Moduł dodatkowy do naszego standardowego uchwytu na próbkę Correscopy.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania więcej informacji

Nano-kalibracyjna płytka wzorcowa dla systemu korelacyjnej obserwacji powierzchni w mikro- i nanoskali

Wzorzec kalibracyjny Correscopy zapewnia szeroki zakres cech służących do kalibracji w technikach takich jak SEM, FIB, AFM, mikroskopia oraz metrologia świetlna posiada także dużą ilość różnorodnych elementów wzorcowych.


Znaczniki

Wzorzec jest łatwy w nawigowaniu i dostarczany jest ze znacznikami.

Grafen

Pola wzorcowe z grafenem do pomiarów AFM i SEM

Polimer

Polimer z cząsteczkami chromu dla technik z sygnałem przechodzącym 

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania więcej informacji