ZAKOŃCZONE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ CORRESCOPY/2019

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego wyrobu – biologicznej komory hodowlano – przepływowej dla systemu korelacyjnej obserwacji preparatów biologicznych w mikro- i nanoskali.


ZAKOŃCZONE

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ CORRESCOPY/2017

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania usługi badawczej dotyczącej opracowania nowego wyrobu – nanokalibracyjnej płytki wzorcowej dla systemu korelacyjnej obserwacji powierzchni w mikro- i nanoskali.


—-